Sri Sri Radha GopalJiu Temple

ISKCON Gadeigiri, Orissa. - Founder-Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada video's

"Who is Srila Prabhupada" by H.G. Sri Nandanandana dasa (Stephen Knapp):

About Srila Prabhupada, 8:00

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada speaks about the soul (self):

d_mkWUKwc24

Srila Prabhupada, 7:21

back to top

Biography of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada appeared in this world in 1896 in Calcutta, India. He first met his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami, in Calcutta in 1922. Bhaktisiddhanta Sarasvati, a prominent religious scholar and the founder of sixty-four Gaudiya Mathas (Vedic institutes), liked this educated young man and convinced him to dedicate his life to teaching Vedic knowledge. Srila Prabhupada became his student and, in 1933, his formally initiated disciple.

At their first meeting, in 1922, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati requested Srila Prabhupada to broadcast Vedic knowledge in English. In the years that followed, Srila Prabhupada wrote a commentary on the Bhagavad-gita, assisted the Gaudiya Matha in its work, and, in 1944, started Back to Godhead, an English fortnightly magazine. Single-handedly, Srila Prabhupada edited it, typed the manuscripts, checked the galley proofs, and even distributed the individual copies. The magazine is now being continued by his disciples in the West.

In 1950 Srila Prabhupada retired from married life, adopting the vanaprastha (retired) order to devote more time to his studies and writing. He traveled to the holy city of Vrndavana, where he lived in humble circumstances in the historic Temple of Radha-Damodara. There he engaged for several years in deep study and writing. He accepted the renounced order of life (sannyasa) in 1959. At the Radha-Damodara Temple, Srila Prabhupada began work on his life's masterpiece: a multivolume commentated translation of the eighteen-thousand-verse Srimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana). He also wrote Easy Journey to Other Planets.

After publishing three volumes of the Bhagavatam, Srila Prabhupada came to the United States, in September 1965, to fulfill the mission of his spiritual master. Subsequently, His Divine Grace wrote more than fifty volumes of authoritative commentated translations and summary studies of the philosophical and religious classics of India.

When he first arrived by freighter in New York City, Srila Prabhupada was practically penniless. Only after almost a year of great difficulty did he establish the International Society for Krishna Consciousness, in July of 1966. Before he passed away on November 14, 1977, he had guided the Society and seen it grow to a worldwide confederation of more than one hundred asramas, schools, Temples, institutes, and farm communities.

In 1972 His Divine Grace introduced the Vedic system of primary and secondary education in the West by founding the gurukula school in Dallas, Texas. Since then his disciples have established similar schools throughout the United States and the rest of the world.

Srila Prabhupada also inspired the construction of several large international cultural centers in India. The center at Sridhama Mayapur, in West Bengal, is the site for a planned spiritual city, an ambitions project for which construction will extend over many years to come. In Vrndavana are the magnificent Krsna-Balarama Temple and International Guesthouse, gurukula school, and Srila Prabhupada Memorial and Museum. There is also a major cultural and educational center in Mumbai. Other centers are planned in a dozen important locations on the Indian subcontinent.

Srila Prabhupada's most significant contribution, however, is his books. Highly respected by scholars for their authority, depth, and clarity, they are used as textbooks in numerous college courses. His writings have been translated into over fifty languages. The Bhaktivedanta Book Trust, established in 1972 to publish the works of His Divine Grace, has thus become the world's largest publisher of books in the field of Indian religion and philosophy.

In just twelve years, despite his advanced age, Srila Prabhupada circled the globe fourteen times on lecture tours that took him to six continents. In spite of such a vigorous schedule, Srila Prabhupada continued to write prolifically. His writings constitute a veritable library of Vedic philosophy, religion, literature, and culture.

Srila Prabhupada spend several years in Vrindavan before going to America. Through his travels and preaching he revealed the glory of Vrindavan-dham to the whole world.

Srila Prabhupada Chronology

1954 Left family, vanaprastha
1956 Vrindavan residence, Vamsi Gopal Temple
1959 Begins translating Srimad Bhagavatam in Delhi
    July Moves upstairs in the Radha-Damodara Temple
    Sept. 17, Takes sannyasa, renounced order of life
1960 Fall - Publishes first book, paperback Easy Journey to Other Planets
1962 July - Moves into downstairs rooms at the Radha-Damodara Temple
    Sept. - Publishes Volume one, Srimad Bhagavatam in Delhi
1963 December - Publishes volume two Srimad Bhagavatam
1964 December - Publishes volume three Srimad Bhagavatam
1965 August - 13, Leaves Calcutta on Jaladuta bound for America
1967 Returns to the Radha-Damodara Temple
1971 Visits the Radha-Damodara Temple and Vrindavan with forty disciples
1972 Kartik at the Radha-Damodara Temple, delivers famous Nectar of Devotion lectures
1977 Enters the eternal lila of Radha and Krishna in Goloka Vrindavan

(from: Mahanidhi Swami: Prabhupada in Radha-Damodara, BBT 2003)

Please also read about H.D.G. A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada on the page: Sri Guru Parampara.

back to top                                            next page

Over "Srila Prabhupada"

Sri Srimad A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada
De Oprichter-Acarya van de Hare Krishna Gemeenschap 
werd in 1896 geboren in Kolkata (Calcutta), India. Hij ontmoette zijn spiritueel leraar, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura Prabhupada, voor het eerst in Calcutta in 1944. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, een vooraanstaand godsdienstgeleerde en de oprichter van vierenzestig Gaudiya matha’s (Vedische instituten), waardeerde deze goed opgeleide jongeman en overtuigde hem ervan zijn leven te wijden aan het onderwijzen van Vedische kennis. Srila Prabhupada werd zijn volgeling en elf jaar later, in Allahabad, werd hij officieel ingewijd als zijn leerling. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura verzocht Srila Prabhupada bij hun eerste ontmoeting om de Vedische kennis in de Engelse taal te verspreiden (in het Westen).

Zijn werk 

In de jaren daarna schreef Srila Prabhupada een betekenisverklaring op de Bhagavad-gita en hielp hij de Gaudiya Matha. In 1950 begon hij het tweemaandelijkse Engelstalige tijdschrift "Back to Godhead" uit te geven. Srila Prabhupada deed al het werk alleen: hij voerde de redactie, typte de manuscripten, controleerde de proefdrukken en verspreidde zelfs persoonlijk de afzonderlijke nummers. Het tijdschrift wordt nu voortgezet door zijn leerlingen. In 1950 trok Srila Prabhupada zich terug uit het gezinsleven en betrad de vanaprastha-orde om zich meer te wijden aan het bestuderen van de geschriften en het schrijven van aan de geschriften gerelateerde boeken. Hij reisde naar de heilige plaats Vrindavana en leefde daar zeer bescheiden in de historische Radha-Damodara Tempel. Daar hield hij zich een aantal jaren bezig met diepgaande studie en met schrijven, en hij aanvaardde de onthechte levensorde (sannyasa). In de Radha-Damodara Tempel begon Srila Prabhupada aan zijn meesterwerk: een meerdelige vertaling met betekenisverklaring van het 17.000 verzen tellende Srimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana). Hij schreef er ook "Easy Journey to Other Planets".

Amerika 

jaladutaNa de publicatie van drie delen van het Srimad-Bhagavatam reisde Srila Prabhupada in 1965 naar de Verenigde Staten van Amerika om de opdracht van zijn spiritueel leraar te vervullen. In de jaren die volgden, vertaalde hij meer dan vijftig delen van de filosofische en religieuze Indiase klassieke werken en voorzag ze van gezaghebbende betekenisverklaringen. Hij schreef ook verschillende samenvattende studies. Toen Srila Prabhupada per vrachtschip in New York aankwam, had hij nauwelijks geld. Pas na een jaar van (ogenschijnlijk) grote moeilijkheden, richte hij in juli 1966 de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn (ISKCON) op.

Wereldwijd 

Tot hij deze wereld verliet op 14 november 1977 leidde hij de beweging en zag haar uitgroeien tot een wereldwijd verbond van meer dan honderd asrama’s, scholen, Tempels, instellingen en landbouwgemeenschappen. Hij introduceerde in het westen het Vedische model van basis- en voortgezet onderwijs met de oprichting van de gurukula (school van de guru) in Dallas, Texas. Onder zijn leiding stichtten zijn leerlingen meer van dergelijke scholen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Srila Prabhupada nam ook het initiatief voor de bouw van verschillende grote internationale culturele centra in India. Het centrum in Sridhama Mayapur in West-Bengalen is de locatie voor een geplande spirituele stad, een ambitieus bouwproject dat gespreid over vele jaren zal worden uitgevoerd.

Zijn boeken 

In Vrindavana bevinden zich de prachtige Krishna-Balarama-Tempel, het Internationaal Gastenhuis en een gurukula. Daarnaast is er een prachtig monument voor Srila Prabhupada en een museum. In Mumbai (Bombay) bevindt zich ook een belangrijk centrum voor cultuur en onderwijs. Verder bestaan er plannen voor nog een dozijn centra in belangrijke plaatsen op het Indiase subcontinent. Maar de belangrijkste bijdrage van Srila Prabhupada zijn zijn boeken. Ze worden door de academische wereld hoog aangeschreven om hun gezag, diepgang en helderheid en in veel hogere onderwijsinstellingen worden ze als studieboeken gebruikt. Zijn werken zijn in meer dan vijftig talen verschenen. De Bhaktivedanta Book Trust (BBT), werd opgericht om het werk van Srila Prabhupada uit te geven, is zo uitgegroeid tot de grootste uitgever ter wereld op het gebied van Indiase filosofie en religie.

Ondanks zijn gevorderde leeftijd reisde Srila Prabhupada in slechts twaalf jaar tijd veertien maal de wereld rond, reizen die hem naar de zes continenten brachten. En ondanks zijn zeer drukbezette schema ging Srila Prabhupada onverminderd door met schrijven en vertalen. Zijn werken vormen een ware bibliotheek van Vedische filosofie, religie, literatuur en cultuur.

terug naar boven

Zijne Goddelijke Genade Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

De toegewijden van Krishna (God) bezingen niet alleen graag de glories van Krishna, maar ook van grote toegewijden van God. Srila Prabhupada is daar een zeer recent voorbeeld van en iedereen die zich een beetje in hem verdiept heeft, is het er over eens: Srila Prabhupada was en is een heilige en leraar van de gehele wereld.

Er is een officiële bibliografie over Srila Prabhupada verschenen, geschreven door Satsvarupa Maharaja. Deze is ook in het Nederlands vertaald. Als u andere Europese talen machtig bent dan kunt u het lezen in het Duits, Engels, Italiaans, Frans...

Verder bestaat er een grote en nog steeds groeiende hoeveelheid boeken over Srila Prabhupada. De meeste hiervan zijn geschreven in het Engels. Als u graag een goed boek over Srila Prabhupada wilt lezen, dan is het de moeite waard om eens een Hare Krishna Tempel te bezoeken voor de aanschaf van deze. Bent u op zoek naar een uitgebreid assortiment Engelse titels? Bezoek dan de website van BLS.

Hieronder vindt u een een artikel dat gebruikt is in een van onze publicatie folders over Srila Prabhupada : 

Srila Prabhupada - Afgezant van de geestelijke wereld

Hoewel een enkele kaars ontelbare andere kaarsen kan aansteken, elk met dezelfde intensiteit als de eerste, blijft zij toch de oorspronkelijke kaars. Op dezelfde wijze blijft de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods de oorspronkelijke oorzaak van alle oorzaken, ook al expandeert Hij Zich eindeloos. In de Veda's staat die allerhoogste oorspronkelijke oorzaak bekend als Krishna (de Al-aantrekkelijke), omdat Hij onbegrensde transcendentale eigenschappen heeft die alle levende wezens kunnen aantrekken.

Ruim 500 jaar geleden verscheen diezelfde allerhoogste oorzaak, Sri Krishna, als Sri Caitanya Mahaprabhu en Hij verkondigde dat het chanten van Zijn heilige namen -in de vorm van de Hare Krishna maha mantra- zich ver buiten India zou verspreiden, tot in elke stad en elk dorp van de wereld. Honderden jaren gingen voorbij, waarin de trouwe volgelingen van Heer Caitanya zich inzetten om Zijn missie te verspreiden. Toch bleef de vraag hoe en wanneer deze stoutmoedige voorspelling van de Heer in vervulling zou gaan onbeantwoord.

Maar dan, op de 13e augustus 1965, slechts enkele dagen voor zijn 69ste verjaardag, begeeft A.C. Bhaktivedanta Swami -filosoof, geleerde en heilige- zich op weg naar Amerika om de instructie van zijn spiritueel leraar uit te voeren. Na een overtocht gebedeld te hebben van een plaatselijke rederij, maakt hij de oversteek als de enige passagier aan boord van de Jaladuta, een klein, verweerd vrachtschip. Zijn enige bezittingen: een koffer, een paraplu, een voorraadje gedroogd graan, zo’n 5 euro aan Indiaas geld en een paar kisten met boeken.

Toen de Jaladuta zevenendertig dagen later in de haven van New York aankwam, was prabhunyBhaktivedanta Swami (ogenschijnlijk) helemaal alleen. Hij was naar Amerika gekomen zonder dat hij er iemand kende, zonder ook maar enige vorm van steun
en met slechts de schamele bezittingen die hij op het schip met zich mee genomen had. Hij had geen geld, geen vrienden en geen volgelingen. Hij miste zijn jeugd en goede gezondheid en hij had niet eens een duidelijk omlijnd plan hoe zijn ver-reikende doel te verwezenlijken - hoe de hele westerse maatschappij de geestelijke kennis uit de Veda's te presenteren.

In een Bengaals gedicht dat hij vlak na zijn aankomst schreef, toont Bhaktivedanta Swami zijn vertrouwen in Sri Krishna en de instructie van zijn spiritueel leraar, die wilde dat hij de leer van het Krishna-bewustzijn in het Engels-sprekende deel van de wereld zou verspreiden:

"Mijn Heer Krishna... Hoe kan ik ze deze boodschap van het Krishna-bewustzijn doen begrijpen? Ik ben zeer onfortuinlijk, ongekwalificeerd en meest gevallen. Daarom vraag ik Uw zegen, zodat ik ze kan overtuigen, want zelf ben niet bij machte dat te doen....Ik ben er zeker van dat ze zich verheugd zullen voelen als deze transcendentale boodschap tot hun hart doordringt, en dat ze dan verlost zullen worden van alle ellende ...."

collage

Hij schreef dit gedicht op 18 september 1965. 12 jaar later, op 14 november 1977, verliet Bhaktivedanta Swami deze wereld op 81-jarige leeftijd, in India. Wat gebeurde er in die 12 jaar? Wat heeft Bhaktivedanta Swami in die korte tijd bereikt, na een begin zonder basis of steun en op een leeftijd waarop de meeste mensen al op hun lauweren rusten?

De lijst van prestaties is werkelijk verbazingwekkend. Kort samengevat, heeft Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami- of Srila Prabhupada, zoals zijn volgelingen hem vol genegenheid noemen- tussen 1965 en 1977 de leer van het Krishna-bewustzijn verspreid tot in elke belangrijke stad van de wereld en heeft hij een internationale gemeenschap opgericht met duizenden toegewijde leden.
Hij richtte meer dan honderd Tempels, scholen, asrama's, instellingen en leefgemeenschappen op op zes continenten en omcirkelde de wereld veertien maal om de leden van zijn groeiende missie persoonlijk te begeleiden.

En alsof dat nog niet genoeg was voor iemand op weg van zijn 70e naar zijn 82e levensjaar, vertaalde, schreef en publiceerde Srila Prabhupada tevens 51 boekdelen (vertaald in 28 verschillende talen), waarvan er tientallen miljoenen over de hele wereld verspreid zijn.
Hij heeft duizenden lezingen gegeven en brieven geschreven en deelgenomen aan duizenden gesprekken met zowel volgelingen en bewonderaars als critici.

Bovendien heeft hij het respect afgedwongen van honderden vooraanstaande sociale persoonlijkheden en geleerden, die oprechte waardering toonden voor zijn bijdragen op het gebied van religie, filosofie en cultuur.

Het verbazingwekkende verhaal hoe Srila Prabhupada zo’n fantastisch resultaat behaalde in zo’n korte tijd, valt ver buiten het beoogde doel van deze internet pagina, gelukkig zijn er veel boeken over, voor en door hem geschreven. Daar zult u veel informatie kunnen vinden.
Srila Prabhupada zei ook: "Wil je mij leren kennen, lees dan mijn boeken
".

terug naar boven                                 volgende pagina

Srila Prabhupada photos/foto's

back to top                                                           next page
terug naar boven                                                   volgende pagina